In het Leidsch Dagblad verscheen onderstaand artikel. We meenden er goed aan te doen om u hierover te informeren. Met name ook het open hebben staan van peer to peer netwerken en het vaak onbewust gebruik hiervan via wifi, kan Lees verder →